INGYENES E-LEARNING IT-TANFOLYAMOK.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Ön adatainak kezelése (öszegyűjtése, tárolása, felhasználása), feldolgozása

Honlapunkat a felhasználók anélkül látogathatják, hogy azon bármely személyes adatukat megadnák. Kizárólag a személyhez nem rendelhető hozzáférési adatok, mint például az Internet-szolgáltató neve, a honlap, amelyről a felhasználó bejelentkezik, illetve a letöltött file neve kerül általunk mentésre. Ezek az adatok csak az ajánlataink javítása érdekében kerülnek kiértékelésre és nem teszik lehetővé a felhasználó személyéhez történő kapcsolását.
A személyes adatok gyűjtésére kizárólag akkor kerül sor, ha azokat a felhasználó valamely áru megrendelése, illetve ügyfélszámla létrehozása során önkéntesen megadja. A felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a felhasználó külön hozzájárulása nélkül kizárólag a megrendelés lebonyolítása és teljesítése céljára használjuk fel. A Szerződés maradéktalan teljesítését és a vételár hiánytalan kiegyenlítésétkövetően a felhasználó adatai zárolásra, majd az adó- és számviteli jogi előírások teljesítését követően törlésre kerülnek, kivéve, ha a felhasználó az adatainak a további felhasználásához kifejezetten hozzájárul.

Szerződésszöveg

A Szerződés szövege az internetes rendszerünkön kerül tárolásra. Az Általános Szerződési Feltételeink ezen az oldalon bármikor megtekintehtők. Amennyiben a felhasználó Ügyfélszámlát nyitott, akkor felhasználó az ügyféladatait a az “Ügyfélbejelentkezés” menüpont alatt bármikor megtekintheti. A megrendelés adatai a felhasználó részére email-ben kerülnek megküldésre. A megrendelés befejezését követően – biztonsági okokból – a Szerződés az interneten keresztül nem lesz tovább elérhető.
Az Ügyfélszámla létrehozásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a tőle az Ügyfélszámla létrehozásakor kért és az általa megadott adatok kezeléséhez, felhasználásához, illetve az ilyen adatok jelen Nyilatkozat szerinti továbbításához.

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben ez a megrendelt áru szállításához szükséges, a felhasználó személyes adatait a fuvarozással megbízott fuvarozási vállalkozás részére továbbításra kerül. A fizetés lebonyolítása érdekében a felhasználó fizetéshez szükséges adatait a fizetés lebonyolítására megbízott hitelintézet részére továbbítjuk. További harmadik személyek részére történő adattovábbításra nem kerül sor, kivéve ha ezt jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat előírja.
Valamennyi harmadik személy, aki vagy amely részére a felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek, a részére továbbított személyes adatok védelméről, illetve valamennyi személyes adat kezelésének feltételeiről, a jelen Nyilatkozatban foglaltak megfelelő alkalmazása mellett, a személyes adatok védelméről szóló hatályos magyar és európai uniós jogszabályok betartásával gondoskodik.

Adatbiztonság

A weblapunk és egyéb rendszereink védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre a felhasználó adatainak illetéktelen személyek által történő megsemmisülése, megsérülése, hozzáférése, megváltoztatása vagy kibővítése ellen. A felhasználó Ügyfélszámlájához kizárólag a felhasználó jelszavának megadásával lehet hozzáférni. A hozzáférési adatokat ezért javasolt bizalmasan kezelni, valamint a felhasználó-ablakot a velünk folytatott bármilyen kommunikáció befejezését követően utánhaladéktalanul becsukni, különösen akkor, ha a számítógépet a felhasználó más személyekkel együtt használja.

Tájékozódáshoz való jog

Az európai uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen biztosítjuk a felhasználó részére az adatairól történő tájékoztatáshoz, csakúgy mint – szükség szerint – az ilyen adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez való jogot.
Adatvédelemmel kapcsolatos kapcsolattartó
A személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával, felhasználásával kapcsolatos kérdések, tájékoztatási, helyesbítési, zárolási vagy törlési igény esetén kapcsolattartó: Learnpedia Nonprofit Kft. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 3rd floor; email: info(at)learnpedia.eu)
Adatkezelő: Learnpedia Nonprofit Kft. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 3rd floor; ügyvezető: Christian Mars; cégjegyzékszám: 01-09-923068)

Jogorvoslat

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltakat az adatkezelő megsértette, akkor ez utóbbi törvény 17. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Kezdje el online tanfolyamát még ma!

Kapcsolat

  • *Kérlek, töltsd ki az összes mezőt!
  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
 • Szervezet

  Learnpedia Ingyenes Oktatásért Nonprofit
  Közösségi adószáma: HU14854046
  A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezetö bíróság:
  01-09-923068 Vezetve a Fövárosi Bíróság mint Cégbíróságnál

  Találj meg bennünket!

  Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rákóczi út 42. 3rd floor
  1072 Budapest

  Küldj nekünk e-mailt!

  info@learnpedia.hu